Hyvän ystävän stipendit 14.2.2021

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tarvasjoen paikallisyhdistys on perinteisesti jakanut vuosittain stipendit hyvästä ystävyydestä Tarvasjoen koulun kahdelle neljäsluokkalaiselle.

Kriteerinä stipendin saamiselle on ollut ”hyvänä ystävänä” toimiminen; sellainen tyyppi joka ottaa muut huomioon omassa toiminnassaan, kohtelee reilusti luokkatovereitaan ja huomioi muita tasapuolisesti niin, ettei ketään jätetä ulkopuolelle.

Stipendit toimitetaan luokanvalvojalle, joka järjestää luokassa valinnan ja stipendien jaon.